Committee Members List

Executive Committee Shri Guruji Rugnalaya

 • Dr. Vinayak Govilkar President
 • Mr. MB Khadilkar Vice President
 • Mr. Pravin Burkule Secretary
 • Dr. Girish Chakurkar Jt Secretary
 • Dr. Dhananjay Deshmukh Treasurer
 • Shri. Prakash Bhide Jt Treasurer
 • Dr. Girish Bedre Member
 • Dr. Sachin Deore Member
 • Shri. Sanjay Jakhadi Member

Board of Members Dr. Babasaheb Ambedkar Vaidyakiya Pratishtan's

 • Dr. Satish KulkarniPresident
 • Shri. Vinodkumar BhimrajkaVice President
 • Dr. Ashwinikumar TupkarySecretary
 • Dr. Pinakin Pujari Joint Secretary
 • Dr. Mahesh Deshpande Joint Secretary
 • Shri. Mukund Bhogale Treasurer
 • Dr. Anant PandhreMember
 • Shri. Vinayak GovilkarMember
 • Dr. Vaishali KhadkeMember
 • Dr. Nita PadalkarMember
 • Shri. Sunil KejariwalMember
 • Shri. Mukul AgrawalMember
 • Dr. Avinash BucheMember
 • Dr. Prashant GaikwadMember
 • Dr. Girish ChakurkarMember
 • Dr. Pratibha PhatakMember
 • Shri. Ashok GoyalMember
 • Shri. Anil BhaleraoInvitee Member